HTC 10‎

Szkolenia

< < Menu

Dlaczego w czasie połączeń nie słychać powiadomień o połączeniach przychodzących ani wiadomościach tekstowych?

Jeśli na telefonie zainstalowany jest system Android 7.1, podczas połączeń automatycznie uaktywniany jest tryb Nie przeszkadzać.
Uwaga: Powiadomienia o połączeniach przychodzących i wiadomościach tekstowych będą słyszalne, jeśli połączenie odbywa się w trybie głośnomówiącym lub przy użyciu dostarczonych słuchawek.

Aby w czasie połączeń możliwe było usłyszenie powiadomień o przypomnieniach, wydarzeniach, połączeniach przychodzących i wiadomościach tekstowych, należy dostosować ustawienia trybu Nie przeszkadzać.

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
 2. Stuknij kolejno pozycje Dźwięk i powiadomienia > Nie przeszkadzać.
 3. Stuknij pozycję Dopuszcza tylko priorytetowe.
 4. Aby móc słyszeć powiadomienia o przypomnieniach i wydarzeniach, stuknij przełączniki Wł./wył. obok pozycji Przypomnienia i Wydarzenia.
 5. Można także wykonać następujące czynności:
  • Stuknij pozycję Wiadomości z, aby określić, czy powiadomienia o wiadomościach tekstowych mają być odtwarzane dla opcji Tylko kontakty, Tylko ulubione, Tylko zatwierdzone kontakty czy Wszyscy.

   Podobnie stuknij pozycję Rozmowy z, aby określić, czy powiadomienia o połączeniach przychodzących mają być odtwarzane dla opcji Tylko kontakty, Tylko ulubione, Tylko zatwierdzone kontakty czy Wszyscy.

  • W razie wybrania opcji Tylko zatwierdzone kontakty stuknij pozycję Zarządzaj zatwierdzonymi kontaktami, aby dodać żądane kontakty.
  • Aby móc słyszeć powiadomienia o drugim połączeniu od tej samej osoby, stuknij przełącznik Wł./wył. obok pozycji Powtarzające się osoby.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?