HTC 10‎

Szkolenia

< < Menu

Zmiana języka wyświetlania

Zmiana języka powoduje zmianę ustawienia układu klawiatury, formatu daty i godziny itp.

Można wybrać jeden z kilku języków i dialektów, dzięki czemu aplikacje ze zlokalizowaną zawartością będą wyświetlane w prawidłowy sposób.

  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Język i klawiatura.
  2. Stuknij pozycję Języki. Pierwszy język na liście to domyślny język wyświetlania.
  3. Stuknij pozycję Dodaj język, aby dodać kolejny język do listy, a następnie wybierz regionalną odmianę danego języka.
  4. Stuknij OK, aby ustawić dodany język jako nowy domyślny język wyświetlania lub wybierz opcję Nie (tylko dodaj do listy).
  5. Aby usunąć języki z listy, stuknij kolejno pozycje Menu button > Usuń, a następnie zaznacz języki, które chcesz usunąć.
Wskazówka: Można także nacisnąć i przytrzymać obok żądanego języka i przeciągnąć go na początek listy w celu ustawienia jako język wyświetlania.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?