HTC 10‎

Szkolenia

< < Menu

Grupy kontaktów

Pogrupuj przyjaciół, rodzinę i znajomych tak, aby szybko wysyłać wiadomość lub e-mail do każdej osoby w danej grupie. Skonfigurowana została także grupa Częste, umożliwiająca automatyczne dodawanie kontaktów, z którymi masz najczęstszy kontakt telefoniczny.

Telefon HTC 10 jest także synchronizowany z grupami utworzonymi na koncie Google.

Tworzenie grupy

 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Kontakty.
 2. Na karcie Grupy stuknij .
 3. Wprowadź nazwę grupy, a następnie stuknij > Dodaj kontakt do grupy.
 4. Zaznacz kontakty, które chcesz dodać, następnie stuknij polecenie Zapisz.
 5. Po utworzeniu całej grupy stuknij polecenie Zapisz.

Wysyłanie wiadomości lub e-maili do grupy

Uwaga: Za każdą wysyłaną wiadomość tekstową pobierane będą opłaty. Na przykład, w przypadku wysłania wiadomości do grupy pięciu osób, pobrana zostanie opłata za pięć wiadomości.
 1. Na karcie Grupy stuknij grupę, do której chcesz wysłać wiadomość lub e-mail.
 2. Przejdź do karty Akcja grupowa.
 3. Wybierz, czy chcesz wysłać wiadomość grupową, czy e-mail grupowy.

Edycja grupy

 1. Na karcie Grupy naciśnij i przytrzymaj grupę, a następnie stuknij opcję Edytuj grupę.
 2. Możesz:
  • Zmienić nazwę grupy. Możesz zmienić tylko nazwy samodzielnie utworzonych grup.
  • Dodać więcej kontaktów do grupy. Stuknij kolejno pozycje > Dodaj kontakt do grupy.
  • Usunąć kontakty z grupy.
  • Zmień układ członków grupy. Przeciągnij ikonę na końcu nazwy kontaktu w celu przeniesienia go do nowej pozycji.
 3. Stuknij przycisk Zapisz.

Usuwanie grup kontaktów

 1. Na karcie Grupy stuknij opcję > Edytuj grupy.
 2. Wybrać grupy kontaktów, które chcesz usunąć. Możesz usunąć tylko te grupy, które zostały utworzone przez Ciebie.
 3. Stuknij przycisk Zapisz.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?