HTC 10‎

Szkolenia

< < Menu

Wybór sceny

Zamiast ręcznej regulacji ustawień aparatu można wybrać scenę o wstępnie zdefiniowanych ustawieniach, najlepiej pasujących do otoczenia wykonywania zdjęć.
  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
  2. Przełącz do trybu Pro. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania.
  3. Stuknij , a następnie wybierz zdefiniowaną scenę. Wybierz:
    • podczas rejestrowania nocnej sceny, takiej jak widok miasta lub oświetlona ulica miasta. Aby uzyskać najlepsze wyniki, podczas wykonywania zdjęcia aparat należy trzymać nieruchomo.
    • podczas wykonywania zdjęcia szybko poruszającego się obiektu, takiego jak uprawiające sport dziecko lub przemieszczający się samochód.
    • podczas wykonywania zdjęć zbliżeń takiego obiektu jak kwiat lub owad.
  4. Aby wykonać zdjęcie, stuknij .
Informacje na temat ręcznego dostosowywania sceny w celu zapisania jako nowej sceny zdefiniowanej można znaleźć w części Ręczne dostosowywanie ustawień aparatu .
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?