HTC 10‎

Szkolenia

< < Menu

Notatki głosowe

Użyj funkcji Notatki głosowe, aby nagrywać informacje podczas wykładów, wywiadów lub nawet, aby tworzyć swój własny dziennik audio.
  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Notatki głosowe.
  2. Trzymaj mikrofon blisko źródła dźwięku.
  3. Stuknij , aby rozpocząć nagrywanie pliku głosowego.
    Uwaga: Funkcja Notatki głosowe może działać w tle, gdy wykonujesz inne czynności w HTC 10, za wyjątkiem uruchamiania aplikacji, które także wykorzystują funkcje audio.
  4. Stuknij ikonę , aby zatrzymać nagrywanie.
Aby odtworzyć plik głosowy, stuknij ikonę .
Wskazówka: Aby wyświetlić nagrane pliki głosowe, stuknij ikonę . Naciśnij i przytrzymaj plik głosowy, aby wyświetlić opcje udostępniania, ustawiania pliku jako dzwonka itd.

Włączanie nagrywania dźwięku w wysokiej rozdzielczości

Chcesz, aby Twoje nagrania miały doskonały dźwięk?Nagrywaj je z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości.
  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Notatki głosowe.
  2. Stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Format kodowania i wybierz pozycję Wysoka jakość (FLAC).
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?