HTC 10 Lifestyle‎

Szkolenia

< < Menu

Funkcje ułatwień dostępu

W telefonie HTC 10 dostępne są funkcje i ustawienia, które ułatwiają dostęp do aplikacji i funkcji oraz ich obsługę.

Zwiększanie czytelności ekranu

Osoby niedowidzące mogą skorzystać z poniższych funkcji w celu zwiększenia czytelności ekranu.

Korzystanie z informacji głosowych podczas obsługi telefonu

Korzystaj z aplikacji TalkBack, aby słyszeć informacje głosowe dotyczące czynności wykonywanych za pomocą telefonu. Patrz część Nawigowanie po telefonie HTC 10 za pomocą aplikacji TalkBack.

Korzystanie z własnego głosu

Niektóre czynności w telefonie HTC 10 można wykonać za pomocą głosu.

Korzystanie z funkcji Motion Launch

Funkcja Motion Launch umożliwia wykonywanie czynności, takich jak wznawianie działania HTC 10 z trybu uśpienia lub włączanie aparatu, poprzez połączenie ruchu z gestem wykonywanym palcem. Patrz część Czym jest tryb Motion Launch?.

Otwórz aplikację Aparat za pomocą Motion Launch Zrób zdjęcie. Sprawdź Włączanie aparatu.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?