HTC 10 Lifestyle‎

Szkolenia

< < Menu

Włączanie lub wyłączanie Bluetooth

  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
  2. Stuknij przełącznik Wł./wył. funkcji Bluetooth, aby włączyć lub wyłączyć połączenie Bluetooth.
  3. Stuknij pozycję Bluetooth, aby wyświetlić listę dostępnych urządzeń.
Uwaga: Wyłącz protokół Bluetooth w celu oszczędzania energii akumulatora lub w miejscach, w których korzystanie z technologii radiowych jest zabronione, np. na pokładach samolotów lub w szpitalach.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?