HTC 10 Lifestyle‎

Szkolenia

< < Menu

Jak w pełni korzystać z widżetu HTC Sense Home?

Widżet HTC Sense Home przełącza się automatycznie między trzema zestawami ikon aplikacji w zależności od tego, czy użytkownik przebywa w domu, w pracy czy w innym miejscu. Aby móc z tego korzystać, należy upewnić się, że wprowadzone zostały wszystkie wymagane ustawienia.
  • Upewnij się, że widżet HTC Sense Home został skonfigurowany. Jeśli w widżecie widoczna jest pozycja Dotknij, aby spersonalizować, stuknij ją w celu skonfigurowania widżetu.
  • Upewnij się, że masz dostęp do Internetu. Przejdź do menu Ustawienia i włącz sieć Wi‍-Fi lub pozycję Transmisja danych.
  • Przejdź kolejno do pozycji Ustawienia > Lokalizacja i upewnij się, że ustawienie lokalizacji zostało uaktywnione.
  • Upewnij się, że udostępniono firmie HTC informacje o dokładnej lokalizacji oraz dane o indywidualnym sposobie użytkowania. Na ekranie widżetu stuknij kolejno pozycje > > Personalizuj widżet HTC Sense Home, a następnie zaznacz wszystkie opcje.
  • Upewnij się, że ustawiono adres domowy i firmowy. Na ekranie widżetu stuknij kolejno pozycje > > Ustaw lokalizacje, a następnie wprowadź adresy.
  • Upewnij się, że zezwolono usłudze lokalizacyjnej na wyszukiwanie sieci nawet przy wyłączonej sieci Wi‍-Fi. W menu Ustawienia stuknij kolejno pozycje Lokalizacja > > Przeszukiwanie, a następnie upewnij się, że funkcja Skanowanie Wi-Fi jest włączona.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?