HTC 10 Lifestyle‎

Szkolenia

< < Menu

Otwieranie aplikacji

  • Stuknij aplikację na pasku uruchamiania na dole ekranu głównego.
  • Stuknij ikonę , aby przejść na ekran Aplikacje, a następnie stuknij aplikację, której chcesz użyć.
  • Na ekranie Aplikacje stuknij ikonę , a następnie wprowadź nazwę aplikacji, której szukasz.

Otwieranie aplikacji lub folderu z poziomu ekranu blokady

Na ekranie blokady przeciągnij ikonę aplikacji lub folderu w górę, aby odblokować ekran i bezpośrednio przejść do tej aplikacji lub folderu.
Wskazówka: Skróty na ekranie blokady to takie same aplikacje, jak te, które dostępne są na pasku uruchamiania ekranu głównego. Aby zmienić skróty ekranu blokady, zastąp aplikacje lub foldery na pasku uruchamiania.
Po skonfigurowaniu innej warstwy zabezpieczeń, takiej jak wzór blokady ekranu lub kod PIN, konieczne będzie wprowadzenie danych uwierzytelniania przed otwarciem aplikacji lub folderu przez telefon HTC 10.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?