HTC 10 Lifestyle‎

Szkolenia

< < Menu

Przenoszenie zawartości z telefonu Android

Za pomocą poprzedniego telefonu Android należy pobrać aplikację Narzędzie Transferu HTC i użyć jej do przeniesienia zawartości na telefon HTC 10.

Za pomocą aplikacji Narzędzie Transferu HTC można przenieść następujące rodzaje zawartości zapisanej lokalnie w poprzednim telefonie: kontakty, wiadomości, muzyka, zdjęcia, filmy i niektóre ustawienia. Więcej typów danych, takich jak historia połączeń, konta e-mail i ustawienia niektórych aplikacji HTC, można przenosić z telefonów HTC z HTC Sense w wersji 5.5 lub nowszej.

Ważne: Aby móc korzystać z narzędzia Narzędzie Transferu HTC w starym telefonie, wymagany jest system Android w wersji 2.2 lub nowszej.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Przenieś z innego telefonu.
 2. Wybierz, czy chcesz przenieść zawartość z telefonu Android firmy HTC czy też z innego telefonu Android.
 3. Na ekranie Przenieś z innego telefonu stuknij pozycję Dalej.
 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu HTC 10, aby pobrać aplikację Narzędzie Transferu HTC ze sklepu Google Play na poprzedni telefon, a następnie zainstalować ją i otworzyć.
 5. Po pojawieniu się kodu PIN na ekranie poprzedniego telefonu upewnij się przed kontynuacją, że ten sam kod PIN jest także wyświetlony na ekranie telefonu HTC 10.

  Jeśli kod PIN nie zostanie wyświetlony, stuknij pozycję Ponów próbę na ekranie poprzedniego telefonu. Jeśli kod nadal nie będzie widoczny, może to oznaczać, że poprzedni telefon nie może nawiązać połączenia z telefonem HTC 10. W takim przypadku należy spróbować innej metody transferu.

 6. Stuknij pozycję Potwierdź na ekranie poprzedniego telefonu.
 7. W poprzednim telefonie wybierz typy zawartości do przeniesienia, stuknij pozycję Transfer, a następnie Tak.
 8. Poczekaj na zakończenie transferu.
 9. Stuknij pozycję Gotowe na ekranach obu telefonów.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?