HTC 10 Lifestyle‎

Szkolenia

< < Menu

Ponowne uruchamianie telefonu HTC 10 (miękki reset)

Jeśli telefon HTC 10 działa wolniej niż zazwyczaj, nie reaguje na polecenia lub jedna z aplikacji nie działa prawidłowo, spróbuj wyłączyć telefon i uruchomić go ponownie, aby sprawdzić, czy rozwiąże to problem.

  1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go ponownie.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij polecenie Uruchom ponownie.

Telefon HTC 10 nie odpowiada?

Jeśli telefon HTC 10 nie odpowiada na dotykanie ekranu lub naciskanie przycisków, możesz go mimo to ponownie uruchomić.
Naciśnij i przytrzymaj przyciski ZASILANIE i REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ na co najmniej 12 sekund. Telefon HTC 10 zostanie ponownie uruchomiony.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?