HTC 10 Lifestyle‎

Szkolenia

< < Menu

Historia połączeń

Wybierz opcję Historia połączeń, aby sprawdzić połączenia nieodebrane, połączenia wykonane i odebrane.

 1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację Telefon.
 2. Przesuń, aby wyświetlić zakładkę Historia połączeń.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Stuknąć nazwę lub numer na liście, aby wykonać połączenie.
  • Naciśnij i przytrzymaj nazwę lub numer na liście, aby wyświetlić menu opcji.
  • Stuknij , aby wyświetlić tylko określony typ połączeń, np. Nieodebrane lub Wychodzące.

Dodawanie do kontaktów nowego numeru telefonu z karty Historia połączeń

 1. Na karcie Historia połączeń stuknij ikonę obok nowego numeru telefonu.
 2. Wybierz, czy chcesz utworzyć nowy kontakt, czy zapisać numer do istniejącego kontaktu.

Czyszczenie Historia połączeń

 1. Na ekranie Historia połączeń, stuknij polecenie > Usuń historię połączeń.
 2. Zaznacz elementy, które chcesz usunąć lub stuknij kolejno pozycje > Zaznacz wszystko.
 3. Stuknij przycisk Usuń.

Blokowanie osoby dzwoniącej

W przypadku zablokowania numeru telefonu lub kontaktu wszystkie połączenia z tego numeru lub od tego kontaktu będą automatycznie odrzucane.

Na karcie Historia połączeń naciśnij i przytrzymaj kontakt lub numer telefonu, który chcesz zablokować, a następnie stuknij polecenie Blokuj kontakt.
Wskazówka: W każdej chwili możesz usunąć rozmówcę z listy zablokowanych kontaktów. Na ekranie Historia połączeń, stuknij polecenie > Zablokowane kontakty. Na karcie Wszystkie naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie stuknij pozycję Odblokuj kontakty.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?