HTC 10 Lifestyle‎

Szkolenia

< < Menu

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Poczta.
  2. Stuknij ikonę .
  3. Jeśli chcesz zawęzić zakres wyszukiwania, stuknij ikonę , zaznacz opcje wyszukiwania, a następnie stuknij przycisk OK. Możesz na przykład ograniczyć wyszukiwanie do treści wiadomości e-mail lub filtrować wiadomości, które mają załączniki lub wysoki priorytet.
  4. W polu wyszukiwania wprowadź słowa, które chcesz wyszukać.
  5. Stuknij wynik, aby otworzyć wiadomość e-mail.

Wyszukiwanie wiadomości od kontaktu

Pamiętasz nadawcę, ale nie możesz znaleźć konkretnej wiadomości od tego kontaktu?
  1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
  2. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość e-mail od kontaktu.
  3. Stuknij Pokaż wszystkie wiadomości od nadawcy. Wyświetlona zostanie lista wiadomości e-mail od tego kontaktu.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?