HTC 10 Lifestyle‎

Szkolenia

< < Menu

Pasek uruchamiania

Pasek uruchamiania zapewnia błyskawiczny dostęp do często używanych aplikacji i innych skrótów. Możesz zastępować aplikacje na pasku uruchamiania innymi aplikacjami, z których często korzystasz.
Ważne:
  • Pasek uruchamiania można dostosować tylko wtedy, gdy wybrany jest Układ klasyczny.
  • W przypadku korzystania z opcji Układ w stylu dowolnym pasek uruchamiania będzie widoczny tylko na ekranie blokady. Wyświetlone ikony będą takie same, jak w przypadku opcji Układ klasyczny.
  1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz zastąpić, a następnie przeciągnij ją nad ikonę .
  2. Stuknij ikonę , aby przejść na ekran Aplikacje.
  3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją do pustego miejsca na pasku uruchamiania.
Uwaga:
  • Możesz także pogrupować aplikacje znajdujące się na pasku uruchamiania w folderze. Patrz część Grupowanie aplikacji na panelu widżetów i pasku uruchamiania.
  • Aplikacje lub inne skróty widoczne na ekranie blokady prowadzą do tych samych aplikacji lub skrótów, które znajdują się na pasku uruchamiania.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?