HTC 10 Lifestyle‎

Szkolenia

< < Menu

Korzystanie z funkcji NFC

Dzięki opcji NFC (near field communication), w którą wyposażony jest telefon HTC 10, możliwe jest błyskawiczne udostępnianie danych innemu urządzeniu z funkcją NFC.
Uwaga: Funkcja NFC może nie być dostępna w niektórych telefonach.
Możesz wysłać strony internetowe, zdjęcia, dane kontaktowe itp. przykładając telefon HTC 10 i drugie urządzenie tyłem do siebie.
Image illustrating sharing via NFC.

Możesz także użyć funkcji NFC w celu dokonania płatności bez potrzeby kontaktu. Dostępność usługi płatności NFC zależy od tego, czy została ona wprowadzona przez operatora sieci komórkowej. Pomoc uzyskasz u operatora.

Włączanie lub wyłączanie funkcji NFC

  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
  2. Stuknij kolejno pozycje Więcej, a następnie stuknij przełącznik Wł./wył. funkcji NFC, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Wysyłanie danych

Ważne: Upewnij się, że oba urządzenia są odblokowane i mają włączoną funkcję NFC. Jeśli drugie urządzenie ma dostępną opcję Android Beam, upewnij się, że jest ona także włączona.
  1. Podczas przeglądania danych, które chcesz udostępnić, przyłóż telefon HTC 10 i drugi telefon tyłem do siebie.

    Upewnij się, ze obszar NFC (część zaciemniona) telefonu HTC 10 i obszar NFC drugiego telefonu są blisko siebie. Należy poszukać odpowiedniego ułożenia, przesuwając nieznacznie telefony do momentu ustanowienia połączenia.

  2. Gdy telefon HTC 10 zacznie wibrować, stuknij ekran, aby wysłać zawartość do drugiego urządzenia.
Udostępniane dane zostaną wyświetlone na drugim ekranie. W przypadku niektórych udostępnianych pozycji (np. danych kontaktowych) na ekranie urządzenia odbierającego wyświetlone zostaną dodatkowe instrukcje dotyczące sposobu zapisania tych pozycji.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?