HTC 10 Lifestyle‎

Szkolenia

< < Menu

Ładowanie akumulatora

Przed włączeniem i rozpoczęciem korzystania z telefonu HTC 10 należy naładować akumulator.
Ważne:
  • Jeśli bateria pozostawała rozładowana przez kilka dni, przed uruchomieniem telefonu HTC 10 konieczne może być jego kilkuminutowe naładowanie.
  • Do ładowania baterii należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu USB typu C dostarczonych z telefonem HTC 10. Kiedy poziom naładowania akumulatora jest za niski pamiętaj, aby naładować telefon za pomocą zasilacza, a nie kabla USB podłączonego do komputera.
  1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do gniazda USB.
  2. Podłącz drugi koniec przewodu USB do zasilacza.
  3. Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.
Uwaga:
  • Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie akumulatora może zostać przerwane w celu uniknięcia przegrzania.
  • Należy unikać ładowania baterii w miejscach o wysokiej temperaturze.
  • Podczas korzystania z przeglądarki internetowej i ładowania baterii, telefon HTC 10 może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko.
  • W celu oszczędzania energii należy po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz z gniazdka sieciowego.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?