HTC 10 Lifestyle‎

Szkolenia

< < Menu

Włączanie i wyłączanie folderu Sugestie

Folder Sugestie to folder inteligentny widżetu HTC Sense Home, którego zawartość zmienia się dynamicznie w zależności od sposobu użytkowania. Folder Sugestie można wyłączyć, aby nie był widoczny w widżecie.
  1. Przesuń palcem w prawo lub w lewo po ekranie głównym do momentu pojawienia się widżetu HTC Sense Home.
  2. Stuknij ikonę , a następnie stuknij kolejno pozycje > Pokaż/ukryj inteligentne foldery.
  3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie Pokaż folder Podpowiedzi.
  4. Stuknij przycisk OK.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?