HTC 10 Lifestyle‎

Szkolenia

< < Menu

Przywracanie z poprzedniego telefonu HTC

Jeśli na poprzednim telefonie HTC używana była aplikacja Kopia zapasowa HTC, należy pobrać i zainstalować aplikację Przywracanie HTC, aby móc przywrócić kopię zapasową na telefonie HTC 10.
Ważne: W zależności od ilości danych przywrócenie kopii zapasowej w telefonie HTC 10 przez połączenie danych może wiązać się z dodatkowymi opłatami za dane i może wymagać więcej czasu. Zalecane jest korzystanie z połączenia Wi‍-Fi.
  1. Po zakończeniu konfiguracji telefonu HTC 10, przesuń palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia, a następnie stuknij powiadomienie Przenieś lub przywróć zawartość.
  2. Stuknij pozycję Przywróć z kopii zapasowej HTC.

    Jeśli aplikacja Przywracanie HTC nie jest zainstalowana na telefonie, wyświetlony zostanie monit o pobranie i zainstalowanie aplikacji Przywracanie HTC.

  3. Stuknij pozycję Przywróć z kopii zapasowej HTC.
  4. Zaloguj się za pomocą konta użytego do utworzenia kopii zapasowej danych poprzedniego telefonu.
  5. Wybierz kopię zapasową, którą chcesz przywrócić w telefonie HTC 10.
  6. Po pojawieniu się monitu wybierz, czy przywrócenie kopii zapasowej ma zostać wykonane przez połączenie transmisji danych w sieci komórkowej czy przez połączenie Wi‍-Fi.
  7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić kopię zapasową.
  8. Przesuń palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia i sprawdź, czy znajduje się tam powiadomienie dotyczące ukończenia przywracania kopii zapasowej.

Bezpłatne aplikacje z Google Play zostaną przywrócone w tle, a postęp tego procesu można śledzić za pomocą powiadomienia na pasku stanu. Aby przywrócić płatne aplikacje, należy je pobrać i zainstalować z Google Play.

Podczas instalacji, aplikacje będą widoczne na ekranie Aplikacje. Po zainstalowaniu wszystkich aplikacji, skróty na ekranie głównym i Aplikacje zostaną zreorganizowane zgodnie z kopią zapasową. Podczas przywracania aplikacji można nadal korzystać z telefonu HTC 10.

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?