HTC 10 Lifestyle‎

Szkolenia

< < Menu

Powiadomień LED

Notification LED świeci się:
  • Ciągłe zielone światło wskazuje, że telefon HTC 10 jest podłączony do adaptera zasilania lub do komputera oraz, że bateria jest całkowicie naładowana.
  • Migającym zielonym światłem, kiedy w telefonie znajduje się oczekujące powiadomienie.
  • Ciągłym pomarańczowym światłem, gdy akumulator jest ładowany.
  • Migającym pomarańczowym światłem, gdy poziom naładowania akumulatora jest bardzo niski.

Wybór warunków zapalania diody LED powiadomień

Można zmienić warunki zapalania diody LED oraz aplikacje, które będą powodowały jej zapalenie po pojawieniu się nowego powiadomienia.
  1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Dźwięk i powiadomienia.
  2. W obszarze Powiadomienia stuknij pozycję Dioda LED lampy błyskowej do powiadomień. Wybierz, czy dioda LED ma być włączana zawsze czy tylko przy wyłączonym ekranie.
  3. Stuknij pozycję Zarządzaj powiadomieniami LED. Wybierz powiadomienia aplikacji, przy których dioda LED ma być zapalana.
Wskazówka: W przypadku innych aplikacji sprawdź ich ustawienia, aby dowiedzieć się, czy dostępna jest opcja zapalania diody LED.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?