HTC U11‎

Handleidingen

< < Menu

Niet storen-modus

Schakel de modus Niet storen in voor het blokkeren van visuele verstoringen, dempen van geluid en stoppen van trillingen.
 1. Veeg met twee vingers omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om Snelle instellingen te openen.
  Image illustrating swiping down with two fingers on the screen.
 2. Tik op Do not disturb is on icon om de modus Niet storen in en uit te schakelen. Veeg indien nodig naar het volgende scherm in het venster Snelle instellingen om het pictogram te zien.

Meldingen blokkeren of dempen

Blok visuele verstoringen, zoals pop-upmeldingen, of demp het meldingsgeluid.
 1. Ga naar Instellingen en tik vervolgens op Geluid en melding > Niet storen.
 2. Tik op Meldingen en kies vervolgens een optie:
  • Geen geluid van meldingen: Hiermee wordt het meldingsgeluid gedempt maar worden wel nog visuele meldingen weergegeven.
  • Geen beeld of geluid van meldingen: Hierdoor wordt voorkomen dat visuele meldingen worden weergegeven en wordt het geluid ervan gedempt.
  • Aangepast: Hiermee kun je het gedrag aanpassen wanneer het scherm is in- of uitgeschakeld.

Instellen van uitzonderingen op het toestaan van voorbij gaan aan de modus Niet storen

Stel uitzonderingen in zodat je voorbij kunt gaan aan de modus Niet storen en wel nog oproepen, berichten en meer kunt ontvangen.
 1. Ga naar Instellingen en tik vervolgens op Geluid en melding > Niet storen.
 2. Onder Uitzonderingen kies je de opties die je de mogelijkheid wilt geven om voorbij te gaan aan de modus Niet storen.

  Voor oproepen en berichten kies je of je ze wilt ontvangen van iedereen, alleen je contactpersonen, favoriete contactpersonen of goedgekeurde contactpersonen.

  Tip: Als je kiest voor het ontvangen van oproepen en berichten van goedgekeurde contactpersonen, tik je op Goedgekeurde contactpersonen beheren. Tik vervolgens op Add icon om te selecteren welke contactpersonen voorbij kunnen gaan aan de modus Niet storen.

Een planning Niet storen instellen

Plan Niet storen voor automatisch inschakelen. Je kunt het bijvoorbeeld instellen voor inschakelen tijdens een wekelijkse vergadering.
 1. Ga naar Instellingen en tik vervolgens op Geluid en melding > Niet storen.
 2. Tik onder Planning op Automatisch inschakelen > Regel toevoegen.
 3. Selecteer of de regel moet worden gebaseerd op een tijd of een gebeurtenis, voer een naam in voor de regel en tik vervolgens op Toevoegen.
 4. Pas de instellingen voor de regel aan.
  Regel Instellingen
  Tijd
  • Stel de dagen in.
  • Stel de begin- en eindtijd in.

  Je kunt tevens kiezen of de regel wordt toegestaan om te stoppen op de eindtijd van de regel of door het volgende alarm dat je hebt ingesteld.

  Gebeurtenis
  • Selecteer een agenda waarvoor je de regel wilt maken.
  • Stel een conditie in voor het type antwoord.
Tip: Je kunt de voorval- of tijdregel die je hebt aangemaakt, in- of uitschakelen. Tik op de regel en vervolgens op de schakelaar Regel gebruiken Aan/uit.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden