HTC Desire 20+‎

Szkolenia

< < Menu

Co mogę zrobić podczas rozmowy?

Podczas trwania połączenia możesz włączyć głośnik, zawiesić połączenie itp.

Wyświetlanie połączenia w postaci dymka

Ekran trwającego połączenia można zminimalizować do przestawnego dymka. Funkcja ta ułatwia wykonywanie kilku zadań jednocześnie.
 • Naciśnij przycisk podczas połączenia. Na ekranie głównym wyświetlony zostanie dymek.
 • Przeciągnij dymek, aby zmienić jego położenie. Możesz go przesunąć tylko wzdłuż lewej lub prawej krawędzi ekranu głównego.
 • Naciśnij i przytrzymaj dymek, aby wyświetlić opcje.
 • Aby ponownie wyświetlić połączenie na pełnym ekranie, wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • Naciśnij i przytrzymaj dymek, a następnie stuknij pozycję Powrót do połączenia.
  • Otwórz panel powiadomień, przesuwając palcem, a następnie stuknij powiadomienie Trwające połączenie.
 • Aby usunąć dymek, przeciągnij go w dół do opcji Ukryj na dole ekranu głównego.

Zawieszanie połączenia

Stuknij ikonę Hold icon, aby zawiesić połączenie. Na pasku stanu zostanie wtedy wyświetlona ikona połączenia wstrzymanego .
Aby wznowić połączenie, ponownie stuknij ikonę Hold icon.

Przełączanie się między połączeniami

Jeśli trwa rozmowa i odebrane zostanie nowe połączenie, użytkownik może przełączać się między dwoma rozmówcami.
 1. Gdy otrzymasz kolejne połączenie, przesuń ikonę Call button palcem w górę, aby odebrać drugie połączenie i zawiesić pierwsze.
  Uwaga: Jeśli chcesz odebrać połączenie przychodzące i zakończyć bieżące, stuknij pozycję Odbierz i zakończ trwające połączenie.
 2. Aby przełączyć się pomiędzy połączeniami, stuknij ikonę Swap icon.

Włączanie i wyłączanie trybu głośnomówiącego podczas połączenia

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, nie należy trzymać telefonu HTC Desire 20‍+ bezpośrednio przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.
 • Podczas połączenia stuknij ikonę Speaker icon. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona trybu głośnomówiącego .
 • Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, ponownie stuknij ikonę Speaker icon.

Wyciszanie mikrofonu podczas połączenia

Podczas połączenia stuknij ikonę Mute icon, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Gdy mikrofon jest wyciszony, na pasku stanu wyświetlana jest ikona wyciszenia ().
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?