HTC Desire 20+‎

Szkolenia

< < Menu

Wprowadzenie do obsługi aplikacji Aparat

Za pomocą telefonu HTC Desire 20‍+ można rejestrować znakomitej jakości zdjęcia i filmy.
Dla wygody użytkownika dostępnych jest kilka sposobów uruchamiania aplikacji Aparat.
  • Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
  • Naciśnij dwa razy przycisk ZASILANIE.
    Wskazówka: Należy upewnić się, że funkcja Uruchamianie aparatu została włączona w pozycji Ustawienia > System > Gesty.
Po włączeniu aplikacji Aparat po raz pierwszy uaktywniony zostanie tryb Zdjęcie.
Camera viewfinder screen showing the various onscreen controls.
Ikona Funkcja
Switch camera button Przełączanie między aparatem przednim i tylnym.
Camera shutter button Zrobić zdjęcie.
Thumbnail of last photo or video taken Wyświetl ostatnio zarejestrowane zdjęcie lub nagranie wideo.
Przełączanie często używanych trybów przechwytywania.
Włączanie lub wyłączanie lampy błyskowej.
Zmiana ustawień trybu przechwytywania.
Włączanie lub wyłączanie wykrywania sceny.
Stosowanie filtra na zdjęciu.
Wybór innych trybów przechwytywania.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?