HTC Desire 20+‎

Szkolenia

< < Menu

Powiadomienia

Ikony powiadomień informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach kalendarzowych, alarmach oraz trwających czynnościach, np. pobieraniu plików.
Po pojawieniu się ikon powiadomień otwórz panel powiadomień, aby sprawdzić szczegóły otrzymanych powiadomień.
Aby otworzyć panel powiadomień, przesuń palcem po ekranie z góry na dół.

Można także przesunąć palcem w dół w dowolnym miejscu na ekranie głównym.

Screen showing the Notifications panel
 • Stuknij powiadomienie, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
 • Aby odrzucić tylko jedno powiadomienie na liście, przeciągnij je w lewo lub w prawo.
 • Rozsuń dwa palce na powiadomieniu, aby je rozwinąć i wyświetlić szczegóły lub sprawdzić, czy nie znajduje się w nim więcej powiadomień. Zsuń dwa palce na powiadomieniu, aby ponownie je zminimalizować.
 • Niektóre powiadomienia umożliwiają wykonanie natychmiastowej akcji. Na przykład, stuknij pominięte powiadomienie o połączeniu, aby powrócić do połączenia lub odpowiedzieć na wiadomość tekstową.
 • W przypadku pojawienia się kilku powiadomień możesz przewinąć ekran listy, aby zobaczyć je wszystkie.
 • Aby odrzucić wszystkie nietrwałe powiadomienia, przewiń na dół listy powiadomień, a następnie stuknij pozycję Wyczyść wszystko.
 • Aby usunąć wszystkie ciche powiadomienia, stuknij ikonę Clear icon obok pozycji Ciche powiadomienia.
 • Aby wybrać powiadomienia aplikacji, które mają być otrzymywane, stuknij pozycję Zarządzaj. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Zarządzanie powiadomieniami aplikacji.

Odkładanie powiadomień

Powiadomienia można odkładać w celu ich tymczasowego usunięcia z paska stanu i panelu powiadomień.
Ważne: Włącz funkcję odkładania powiadomień, jeśli nie została jeszcze włączona. Przejdź kolejno do pozycji Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia, stuknij kolejno pozycje Powiadomienia > Zaawansowane, a następnie włącz pozycję Zezwól na odkładanie powiadomień.
 1. Przesuń palcem z góry na dół wzdłuż ekranu, aby otworzyć panel Powiadomienia.
 2. Przesuń powoli powiadomienie w prawo lub w lewo, a następnie stuknij Snooze icon.
 3. Stuknij Snooze dropdown arrow, a następnie wybierz czas odłożenia powiadomienia.
Odłożone powiadomienie pojawi się ponownie na pasku stanu i panelu powiadomień po upływie ustawionego czasu drzemki.

Włączanie lub wyłączanie kropek powiadomień

Pojawienie się powiadomień jest w aplikacjach sygnalizowane za pomocą kropki. Kropki powiadomień można włączyć lub wyłączyć dla poszczególnych lub wszystkich aplikacji.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia.
 2. Aby włączyć lub wyłączyć kropkę powiadomień wybranej aplikacji:
  1. Na ekranie Aplikacje i powiadomienia stuknij pozycję Wyświetl wszystkie aplikacje (__).
  2. Stuknij żądaną aplikację, a następnie stuknij kolejno pozycje Powiadomienia > Zaawansowane.
  3. Stuknij przełącznik Wł./wył. obok opcji Zezwól na plakietkę z powiadomieniami.
 3. Aby włączyć lub wyłączyć kropki powiadomień wszystkich aplikacji:
  1. Na ekranie Aplikacje i powiadomienia stuknij kolejno pozycje Powiadomienia > Zaawansowane.
  2. Stuknij przełącznik Wł./wył. obok opcji Zezwól na plakietki z powiadomieniami.

Zarządzanie powiadomieniami aplikacji

Można wybrać rodzaje powiadomień aplikacji, które zostaną włączone, wyłączone lub które będą priorytetowe względem ustawień trybu Nie przeszkadzać.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wybrać aplikację, którą chcesz dostosować:
  • Stuknij aplikację w sekcji Ostatnio otwarte aplikacje. Możesz też stuknąć pozycję Wyświetl wszystkie __ aplikacje, aby wyświetlić więcej aplikacji do wyboru. Następnie stuknij pozycję Powiadomienia.
  • Aby wybrać aplikację, z której otrzymano ostatnio powiadomienia, stuknij pozycję Powiadomienia. W sekcji Ostatnio wysłane stuknij żądaną aplikację. Możesz też stuknąć pozycję Wyświetl wszystkie z ostatnich 7 dni, aby wyświetlić więcej ostatnio używanych aplikacji do wyboru.
 3. Stuknij przełącznik Wł./wył. obok typu powiadomienia w celu jego włączenia lub wyłączenia.
 4. Stuknij włączony typ powiadomień, aby ustawić sposób powiadamiania. Możesz:
  • Ustaw rodzaj powiadomienia Alert lub Cichy:
   Opcja Opis
   Alert Powiadomienia będą sygnalizowane za pomocą dźwięku, powiadomienia na ekranie blokady oraz ikony powiadomienia aplikacji na pasku stanu.
   Cichy Powiadomienia nie będą sygnalizowane za pomocą dźwięku ani wibracji. Powiadomienie będzie wyświetlane w panelu powiadomień.
  • Włącz pozycję Pokaż w formie okna podręcznego, aby powiadomienia były wyświetlane w postaci banera na górze ekranu.
  • Stuknij pozycję Zaawansowane, a następnie włącz pozycję Zastąp Nie przeszkadzać, aby móc otrzymywać powiadomienia po włączeniu trybu Nie przeszkadzać.
Ustawienia powiadomień aplikacji mają zastosowanie dla powiadomień w panelu Powiadomienia i na ekranie blokady.
Wskazówka: Możesz także nacisnąć i przytrzymać powiadomienie w panelu Powiadomienia lub na ekranie blokady w celu wyświetlenia ustawień powiadomień, które można dostosować.
Powiązane poradniki
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?