HTC Desire 20+‎

Szkolenia

< < Menu

Dodawanie widżetów do ekranu głównego

Widżety zapewniają łatwy dostęp do ważnych informacji i zawartości multimedialnej.
  1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym.
  2. Stuknij kolejno pozycje Widżety.
  3. Wyszukaj widżet, który chcesz dodać do ekranu głównego.
  4. Naciśnij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij na panel ekranu głównego, do którego chcesz go dodać.

Zmiana rozmiaru widżetu

Rozmiar niektórych widżetów można zmienić po dodaniu ich do ekranu głównego.
  1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie puść palec. Wyświetlenie kropkowanej ramki oznacza, że rozmiar widżetu można zmienić.
  2. Przeciągnij kropkowaną linię, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar widżetu.

Usuwanie widżetu lub ikony

Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę do usunięcia, a następnie przeciągnij do pozycji Usuń na górze ekranu.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?