HTC Desire 20+‎

Szkolenia

< < Menu

Dlaczego telefon wolno działa i zawiesza się?

Przetwarzanie zbyt wielu procesów naraz lub zapełnienie pamięci RAM smartfona może mieć wpływ na jego wydajność i powodować opóźnienia, wolne działanie lub zawieszanie się urządzenia. Spróbuj zastosować poniższe wskazówki, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Wyłączanie i ponowne włączanie telefonu

Wyłączenie telefonu na kilka sekund umożliwia wyczyszczenie i odświeżenie pamięci RAM oraz przywrócenie standardowej wydajności urządzenia.
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, aż do pojawienia się menu.
 2. Stuknij polecenie Wyłącz i poczekaj na całkowite wyłączenie telefonu.
 3. Pozostaw telefon wyłączony przez co najmniej minutę. Następnie naciśnij przycisk ZASILANIE, aby ponownie włączyć telefon.

Sprawdzanie dostępnego miejsca w pamięci

Działanie niektórych aplikacji i procesów może być znacznie wolniejsze w przypadku niewystarczającej ilości dostępnej pamięci lub zainstalowania wadliwej karty pamięci.
Sprawdź pamięć telefonu, wybierając kolejno pozycje Ustawienia > Pamięć i usuń lub przenieś pliki w razie zbyt małej ilości dostępnej pamięci. Jeśli telefon obsługuje karty microSD i jedna jest w nim aktualnie zainstalowana, spróbuj wymienić kartę pamięci, aby sprawdzić, czy zwiększy to wydajność.

Aktualizacja aplikacji z aplikacji Sklep Google Play

Upewnij się, że wszystkie aplikacje są zaktualizowane, ponieważ wielu programistów zapewnia w aktualizacjach ulepszenia wydajności.

 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play.
 2. Po zakończeniu stuknij Drawer button, a następnie stuknij pozycję Moje gry i aplikacje. Na karcie Aktualizacje wyświetlona zostanie lista dostępnych aktualizacji zainstalowanych aplikacji.
 3. Stuknij przycisk Aktualizuj wszystkie, aby zaktualizować wszystkie zainstalowane aplikacje. Aby zaktualizować wybrane aplikacje, stuknij przycisk Aktualizuj obok aplikacji.

Odinstalowywanie aplikacji innych firm

Jeśli działanie telefonu ulega często spowolnieniu lub zawieszeniu, może być na nim zainstalowana aplikacja, która nie działa prawidłowo i zużywa zbyt wiele zasobów urządzenia.

Jeśli problemy pojawiły się po zainstalowaniu lub podczas używania określonej aplikacji, spróbuj ją odinstalować, aby sprawdzić, czy rozwiąże to problem.

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Jeśli problem nie jest powodowany przez aplikację, wyszukaj aktualizacje oprogramowania telefonu, a następnie pobierz i zainstaluj aktualizację, jeśli jest dostępna.

 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję Ustawienia.
 2. Stuknij kolejno pozycje System > Zaawansowane > Aktualizacje oprogramowania.
 3. Wybierz Sprawdzić teraz.
  • Jeśli aktualizacja systemu jest dostępna, wykonaj instrukcje ekranowe, aby ją zainstalować.
  • Jeśli aktualizacja systemu nie została znaleziona, oznacza to, że na telefonie zainstalowane jest najnowsze obsługiwane przez niego oprogramowanie systemu. Aby sprawdzić wersję oprogramowania, przejdź kolejno do pozycji Ustawienia > Informacje o telefonie > Wersja systemu Android.

Przywracanie ustawień fabrycznych w pozycji Ustawienia

Jako ostateczny środek można zastosować przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu. Przed wykonaniem tej czynności należy zwrócić uwagę na poniższe wskazania:
 • Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje wymazanie z pamięci telefonu wszystkich danych, multimediów i plików. Zostaną one utracone i nie będzie można ich przywrócić, jeśli nie zostaną wcześniej zsynchronizowane lub nie zostanie wykonana ich kopia zapasowa. Przed kontynuacją należy utworzyć kopię zapasową wszystkich ważnych informacji i plików.
 • Przed rozpoczęciem resetowania należy upewnić się, że poziom naładowania baterii telefonu wynosi co najmniej 35% lub że została do niego podłączona ładowarka HTC i trwa ładowanie.
 • Upewnij się, że pamiętasz swoją nazwę użytkownika i hasło konta Google. Będą one konieczne do odblokowania telefonu po przywróceniu ustawień fabrycznych.

  Można włączyć funkcję Ochrona urządzenia, co oznacza, że po przywróceniu ustawień fabrycznych konieczne będzie zalogowanie się przy użyciu tego samego konta Google, którego używano do logowania się w telefonie. Jeśli nie pamiętasz hasła do konta Google, za pomocą przeglądarki komputerowej na komputerze przejdź na stronę www.google.com/accounts/recovery i zresetuj najpierw hasło.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne:

 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > System > Zaawansowane > Opcje resetowania.
 2. Stuknij pozycję Usuń wszystkie dane (resetowanie do ustawień fabrycznych), a następnie stuknij pozycję Usuń wszystkie dane.
 3. Jeśli w telefonie ustawiona została blokada bezpieczeństwa, przed kontynuacją konieczne będzie wprowadzenie uwierzytelniających danych zabezpieczeń.
 4. Stuknij pozycję Usuń wszystkie dane.

  Telefon uruchomi się ponownie i zostanie zresetowany.

Ponowna instalacja aplikacji

Po zresetowaniu urządzenia sprawdź jego wydajność przed ponowną instalacją aplikacji i po jej wykonaniu. Jeśli po ponownej instalacji aplikacji problem będzie nadal występował, oznacza to, że jest on najprawdopodobniej spowodowany przez aplikację, którą należy w związku z tym odinstalować.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?