HTC Desire 20+‎

Szkolenia

< < Menu

Pierwsza konfiguracja telefonu

Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC — lub po przywróceniu ustawień fabrycznych — urządzenie należy skonfigurować.
Ważne: Przed rozpoczęciem należy wykonać kopię zapasową danych na koncie Google, aby umożliwić ich przywrócenie na telefonie HTC Desire 20‍+. Można także skorzystać z aplikacji Narzędzie transferu HTC po zakończeniu konfiguracji telefonu HTC Desire 20‍+. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Sposoby uzyskiwania zawartości z poprzedniego telefonu.
 1. Jeśli chcesz korzystać z nawigacji z komunikatami głosowymi, włącz usługę TalkBack, naciskając i przytrzymując dwoma palcami pierwszy ekran do momentu usłyszenia komunikatu, a następnie sygnału dźwiękowego.

  Jeśli usługa TalkBack została włączona przypadkowo, postępuj zgodnie z samouczkiem ekranowym, aby ją wyłączyć.

 2. Podczas konfiguracji wyświetlone zostaną monity o wykonanie poniższych czynności:
  • Wybierz język systemu, który ma być używany, przeczytaj i zaakceptuj warunki użytkowania oraz wybierz połączenie z Internetem.
  • Wybierz lokalizację kopiowania lub przywracania danych.
  • Zaloguj się do konta Google.
  • Włącz usługi Google. Upewnij się, że włączona została pozycja Twórz kopie zapasowe w usłudze Dysk Google w celu uaktywnienia funkcji automatycznych kopii zapasowych.

   Zalecane jest także włączenie opcji Lokalizacja i Konserwacja urządzenia.

  • Skonfiguruj aplikację Google Assistant. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie support.google.com/assistant/.
  • Skonfiguruj funkcje ochrony urządzenia dla telefonu.
 3. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć konfigurację telefonu.
Uwaga: Niektóre funkcje, które wymagają połączenia z Internetem, np. usługi związane z lokalizacją oraz autosynchronizacja kont online, mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. W celu uniknięcia opłat za dane, funkcje te należy wyłączyć w pozycji Ustawienia. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących usług lokalizacji sprawdź część Włączanie lub wyłączanie ustawienia lokalizacji.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?