HTC Desire 20+‎

Szkolenia

< < Menu

Ładowanie baterii

Przed włączeniem i rozpoczęciem korzystania z telefonu HTC Desire 20‍+ należy naładować baterię.
Ważne:
  • Jeśli bateria została rozładowana, przed uruchomieniem telefonu HTC Desire 20‍+ konieczne może być jego kilkuminutowe naładowanie.
  • Do ładowania baterii należy używać zasilacza i kabla USB typu C firmy HTC. Kiedy poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon należy naładować za pomocą zasilacza, a nie kabla USB podłączonego do komputera.
  1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB typu C do gniazda USB typu C.
  2. Podłącz drugi koniec przewodu USB typu C do zasilacza.
  3. Aby rozpocząć ładowanie baterii, podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.
  4. Po zakończeniu ładowania odłącz najpierw kabel USB od telefonu. Podczas wyjmowania zasilacza z gniazda elektrycznego przytrzymaj go za część przy porcie USB.
Uwaga:
  • Należy unikać ładowania baterii w miejscach o wysokiej temperaturze. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie baterii może zostać przerwane w celu uniknięcia przegrzania.
  • Używanie podczas ładowania aplikacji o wysokim zużyciu energii, takich jak gry lub aplikacje do strumieniowego przesyłania wideo, może być przyczyną nagrzewania się telefonu. Jest to normalne zjawisko.
  • Zdecydowanie zalecane jest odłączanie zasilacza od gniazda elektrycznego po zakończeniu jego używania.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?