HTC Desire 20+‎

Szkolenia

< < Menu

Jak rozpoznać, że zainstalowana została złośliwa aplikacja innej firmy?

W przypadku zainstalowania złośliwej aplikacji lub szkodliwego oprogramowania mogą wystąpić niektóre z poniższych problemów lub symptomów.
 • Fałszywe ostrzeżenie organów ścigania z nakazem zapłaty grzywny/opłaty
 • Fałszywe komunikaty antywirusowe
 • Nieoczekiwane wyskakujące okienka uniemożliwiające poprawne działanie urządzenia HTC
 • Przekierowanie na niezamierzoną witrynę lub pobieranie aplikacji
 • Nietypowe zużycie danych i opłaty na rachunku
 • Wysyłanie niezamierzonych wiadomości SMS lub e-mail do kontaktów
 • Niezamierzone wpisy lub przesyłana zawartość do serwisów społecznościowych
 • Nagłe pojawienie się nowej aplikacji
 • Zauważalne skrócenie czasu pracy baterii po zainstalowaniu nowej aplikacji

Wiele złośliwych aplikacji innych firm uruchamia się automatycznie podczas włączania urządzenia HTC lub wprowadza dla siebie ustawienia administratorów urządzenia w celu utrudnienia odinstalowania aplikacji. Aby temu zapobiec, odinstaluj lub wyłącz podejrzane aplikacje.

 1. Aby uruchomić ponownie w trybie Tryb awaryjny, naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE. Następnie naciśnij i przytrzymaj pozycję Wyłącz do momentu pojawienia się monitu Uruchom w trybie awaryjnym. Stuknij przycisk OK.
 2. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli na ekranie widoczne są Ostatnio otwarte aplikacje stuknij pozycję Wyświetl wszystkie aplikacje (__).
  • Stuknij pozycję Informacje o aplikacjach.
 4. Poszukaj podejrzanych lub nieznanych aplikacji. Stuknij aplikację, a następnie stuknij pozycję Odinstaluj lub Wyłącz.

  Jeśli nie widzisz żadnych podejrzanych aplikacji, odinstaluj niedawno pobrane aplikacje, które zainstalowano krótko przed wystąpieniem symptomów.

 5. Jeśli aplikacja nie ma opcji odinstalowania lub wyłączenia, wróć na główny ekran Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje Zabezpieczenia > Aplikacje do administrowania urządzeniem.

  Dezaktywuj aplikację, a następnie ponownie wykonaj czynności 3 i 4, aby odinstalować lub wyłączyć aplikację.

 6. Uruchom ponownie i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

  Jeśli problemu nie udało się naprawić, może być konieczne przywrócenie ustawień fabrycznych.

Przywracanie ustawień fabrycznych w pozycji Ustawienia

Jako ostateczny środek można zastosować przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu. Przed wykonaniem tej czynności należy zwrócić uwagę na poniższe wskazania:
 • Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje wymazanie z pamięci telefonu wszystkich danych, multimediów i plików. Zostaną one utracone i nie będzie można ich przywrócić, jeśli nie zostaną wcześniej zsynchronizowane lub nie zostanie wykonana ich kopia zapasowa. Przed kontynuacją należy utworzyć kopię zapasową wszystkich ważnych informacji i plików.
 • Przed rozpoczęciem resetowania należy upewnić się, że poziom naładowania baterii telefonu wynosi co najmniej 35% lub że została do niego podłączona ładowarka HTC i trwa ładowanie.
 • Upewnij się, że pamiętasz swoją nazwę użytkownika i hasło konta Google. Będą one konieczne do odblokowania telefonu po przywróceniu ustawień fabrycznych.

  Można włączyć funkcję Ochrona urządzenia, co oznacza, że po przywróceniu ustawień fabrycznych konieczne będzie zalogowanie się przy użyciu tego samego konta Google, którego używano do logowania się w telefonie. Jeśli nie pamiętasz hasła do konta Google, za pomocą przeglądarki komputerowej na komputerze przejdź na stronę www.google.com/accounts/recovery i zresetuj najpierw hasło.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne:

 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > System > Zaawansowane > Opcje resetowania.
 2. Stuknij pozycję Usuń wszystkie dane (resetowanie do ustawień fabrycznych), a następnie stuknij pozycję Usuń wszystkie dane.
 3. Jeśli w telefonie ustawiona została blokada bezpieczeństwa, przed kontynuacją konieczne będzie wprowadzenie uwierzytelniających danych zabezpieczeń.
 4. Stuknij pozycję Usuń wszystkie dane.

  Telefon uruchomi się ponownie i zostanie zresetowany.

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?