HTC Desire 20+‎

Szkolenia

< < Menu

Tryb samolotowy

Włączenie trybu samolotowego (Lot) powoduje wyłączenie wszystkich funkcji komunikacji bezprzewodowej w telefonie HTC Desire 20‍+, w tym funkcji połączeń telefonicznych, transmisji danych, funkcji Bluetooth i Wi‍-Fi.

Wyłączenie trybu samolotowego powoduje ponowne włączenie funkcji telefonu i przywrócenie poprzedniego stanu funkcji Bluetooth i Wi‍-Fi.

Uwaga:
  • Po włączeniu trybu samolotowego funkcję Bluetooth i Wi‍-Fi można włączyć ręcznie.
  • Jeśli włączona jest funkcja Hotspot Wi‍-Fii Tethering przez Bluetooth, uaktywnienie trybu samolotowego spowoduje ich wyłączenie. Po wyłączeniu trybu samolotowego funkcje te trzeba będzie włączyć ręcznie.
Wykonaj jedną z następujących czynności, aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy:
  • Przejdź kolejno do pozycji Ustawienia > Sieć i internet > Zaawansowane, stuknij przełącznik Wł./wył. pozycji Tryb samolotowy, aby go włączyć lub wyłączyć.
  • Przesuń pasek stanu dwoma palcami w dół, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień. Stuknij kafelek Tryb samolotowy, aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy.
Po włączeniu na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona trybu samolotowego .
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?