HTC Desire 20+‎

Szkolenia

< < Menu

Zwalnianie miejsca w pamięci

W czasie użytkowania telefonu HTC Desire 20‍+ jego pamięć jest stopniowo zapełniana zawartością. Oto kilka porad dotyczących zwalniania miejsca w pamięci telefonu.

Zarządzanie zdjęciami i wideo

  • Po wykonaniu serii zdjęć zachowaj tylko najlepsze zdjęcie. Resztę zdjęć usuń, jeśli nie są potrzebne.
  • Po dokonaniu edycji zdjęcia lub przycięciu filmu zachowywane są oryginalne pliki. Usuń oryginalne pliki lub przenieś je w dowolne miejsce, takie jak komputer.
  • Podczas wysyłania filmów w wiadomościach MMS należy używać niższej rozdzielczości. Wideo o dużej rozdzielczości zajmuje więcej miejsca.
  • Włącz pozycję Menedżer miejsca w celu zarządzania starymi zdjęciami i filmami na telefonie.

Kopia zapasowa danych i plików

Pozostawiaj tylko najnowsze dane aplikacji i często używane pliki. Utwórz kopię zapasową pozostałych danych i plików.

Usuwanie lub wyłączanie aplikacji

Odinstaluj pobrane aplikacje, których już nie używasz. Patrz Odinstalowanie aplikacji.

Zainstalowane fabrycznie, nieużywane aplikacje można wyłączyć. Zobacz część Wyłączanie aplikacji.

Ręczne zwalnianie miejsca

Na ekranie Pamięć stuknij pozycję Zwolnij miejsce. Sprawdzona zostanie pamięć telefonu i zasugerowane elementy do usunięcia.

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?