HTC Desire 20+‎

Szkolenia

< < Menu

Historia połączeń

Historia połączeń umożliwia sprawdzanie połączeń nieodebranych, wykonanych i odebranych.

 1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację Telefon.
 2. Jeśli klawiatura jest otwarta, naciśnij przycisk , aby ją zamknąć.
 3. Stuknięcie Recents tab.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Stuknięcie Call button obok nazwy lub numeru, aby nawiązać połączenie.
  • Naciśnij i przytrzymaj nazwę lub numer na liście, aby wyświetlić menu opcji.
  • Stuknięcie Menu button > Historia połączeń > Nieodebrane aby zastosować filtr i wyświetlić tylko nieodebrane połączenia.

Dodawanie do kontaktów nowego numeru telefonu z historii połączeń

 1. Jeśli klawiatura jest otwarta, naciśnij przycisk , aby ją zamknąć.
 2. Stuknij ikonę Recents tab.
 3. Stuknij pozycję Dodaj kontakt pod nowym numerem telefonu.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć nowy kontakt, wprowadź dane kontaktowe, a następnie stuknij pozycję Zapisz.
  • Aby dodać numer do istniejącego kontaktu, stuknij pozycję Dodaj do istniejących, a następnie wyszukaj kontakt. Stuknij nazwę kontaktu, a następnie stuknij pozycję Zapisz.

Czyszczenie historii połączeń

 1. Stuknij kolejno pozycje Menu button > Historia połączeń.
 2. Stuknij kolejno pozycje Menu button > Wyczyść historię połączeń.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?