HTC Desire 20+‎

Szkolenia

< < Menu

Czy można odzyskać usunięte zdjęcia i filmy? Jak to zrobić?

Jeśli zdjęcia i filmy zostały usunięte przez stuknięcie ikony kosza, będzie można je odzyskać. Takie pliki pozostają w koszu przez okres do 60 dni, po upływie którego są trwale usuwane z konta Google.

Jeśli jednak nie utworzono wcześniej kopii zapasowej zdjęć i filmów, a zostały one usunięte przez stuknięcie polecenia Menu button > Usuń z urządzenia, wówczas nie zostaną one przeniesione do kosza i nie będzie można ich odzyskać.

Poniżej opisano sposób przywracania usuniętych zdjęć i filmów z kosza:
  1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google.
  2. Zaloguj się do konta Google.
  3. Stuknij kartę Biblioteka, a następnie pozycję Kosz.
  4. Naciśnij i przytrzymaj każde zdjęcie lub film w celu zaznaczenia, a następnie stuknij pozycję Przywróć.
  5. Ponownie stuknij pozycję Przywróć, aby potwierdzić.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?