HTC Desire 20+‎

Szkolenia

< < Menu

Tryb Nie przeszkadzać

Włączenie trybu Nie przeszkadzać zapewnia blokowanie przeszkadzających elementów wizualnych, wyciszenie dźwięku i wyłączenie wibracji.
 1. Przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień.
  Image illustrating swiping down with two fingers on the screen.
 2. Stuknij ikonę w celu włączenia lub wyłączenia trybu Nie przeszkadzać. W razie potrzeby przesuń palcem do następnego ekranu w panelu Szybki dostęp do ustawień, aby uzyskać dostęp do ikony.

Blokowanie lub wyciszanie powiadomień

Można zablokować wyskakujące powiadomienia lub wyciszyć dźwięk powiadomień.
 1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje Dźwięk > Nie przeszkadzać.
 2. Stuknij pozycję Ogranicz powiadomienia, a następnie wybierz opcję:
  • Brak dźwięku powiadomień: wyświetlanie powiadomień bez dźwięku.
  • Brak obrazu i dźwięku powiadomień: brak wyświetlania powiadomień i wyciszenie ich dźwięku.
  • Użytkownika: możliwość dostosowania działania dla włączonego i wyłączonego ekranu.

Ustawianie wyjątków pomijających tryb Nie przeszkadzać

Można ustawić wyjątki pomijające tryb Nie przeszkadzać w celu otrzymywania połączeń, wiadomości itp.
 1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje Dźwięk > Nie przeszkadzać.
 2. W obszarze Wycisz urządzenie, ale zezwól na wyjątki ustaw wyjątki pomijające tryb Nie przeszkadzać:
  • Stuknij kolejno pozycje Połączenia > Zezwalaj na połączenia. Zezwól na połączenia przychodzące i określ, od kogo będą akceptowane: wszyscy, tylko kontakty lub tylko kontakty z gwiazdką.

   Możesz również zezwolić na powtarzające się połączenia od danej osoby dzwoniącej.

  • Stuknij kolejno pozycje SMS, MMS i komunikatory > Zezwalaj na wiadomości. Zezwól na wiadomości przychodzące i określ, od kogo będą akceptowane.
  • Stuknij pozycję Pokaż wszystkie wyjątki, aby wybrać więcej opcji.

Ustawienie terminu opcji Nie przeszkadzać

Można zaplanować automatyczne włączanie trybu Nie przeszkadzać. Na przykład, aby ustawić jego włączanie podczas cotygodniowych spotkań.
 1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje Dźwięk > Nie przeszkadzać.
 2. Stuknij kolejno pozycje Harmonogram > Dodaj więcej.
 3. Wybierz, czy chcesz ustawić harmonogram dla pozycji Wydarzenie czy Godzina. Wprowadź nazwę, a następnie stuknij pozycję Dodaj.
 4. Dostosuj ustawienia harmonogramu.
  Typ harmonogramu Ustawienia
  Wydarzenie
  • Wybierz kalendarz, dla którego chcesz ustawić harmonogram.
  • Ustaw warunek dla typu odpowiedzi.
  Godzina
  • Ustaw dni.
  • Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia.
  • Określ, czy alarmy mogą zastąpić ustawioną godzinę zakończenia.

  Aby ustawić wyjątki harmonogramu wydarzeń lub godzinowego, stuknij pozycję Zachowanie trybu Nie przeszkadzać. Zaznacz pozycję Utwórz ustawienia niestandardowe dla tego harmonogramu, a następnie stuknij ikonę Settings icon.

 5. Po zakończeniu naciśnij przycisk .
Wskazówka: Aby przełączyć się między harmonogramem wydarzeń i godzinowym, zaznacz pole wyboru lub usuń jego zaznaczenie.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?