HTC Desire 20+‎

Szkolenia

< < Menu

Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS)

Aby móc zawrzeć w wiadomości coś więcej niż tekst, można wysłać wiadomość multimedialną (MMS) ze zdjęciami, nagraniami głosowymi, plikami audio lub wideo.

Ważne: Przed dołączeniem i wysłaniem filmu należy go najpierw skompresować, aby rozmiar pliku nie przekroczył limitu rozmiaru wiadomości.
  1. Na ekranie głównym stuknij aplikację Wiadomości.
  2. Stuknij ikonę .
  3. W polu Do wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. Możesz też wybrać kontakt z listy.
  4. Stuknij ikonę , aby załączyć zdjęcie lub film.

    Stuknij ikonę , aby dołączyć inne typy załączników, takie jak naklejka, nagranie głosowe lub Twoja lokalizacja.

  5. Stuknij pole tekstowe, a następnie wprowadź wiadomość.
  6. Dotknij , aby wysłać wiadomość.
    Wskazówka: Jeśli nie chcesz jeszcze wysyłać wiadomości, naciśnij przycisk , aby zamknąć klawiaturę, a następnie przycisk , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.
Uwaga: W zależności od rozdzielczości zdjęcia lub filmu w załączniku, mogą one zostać wyświetlone w wiadomości multimedialnej jako przycięte miniatury.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?