HTC Desire 826 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Customizing HTC Car

  • To change the default behavior of HTC Car, tap Settings.
  • To add more apps to HTC Car, tap and select an app.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?