HTC Desire 826 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Using your browsing history

HTC Desire 826 keeps a record of webpages you've visited.
Note: If you don't want HTC Desire 826 to keep your browsing history, browse using an incognito tab. See Private browsing.
  1. While viewing a webpage, tap > History.
  2. Swipe to the History or Most visited tab.
  3. Navigate to the webpage that you want to view, and then tap it.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?