HTC Desire 826 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

How do I see the list of running apps?

In HTC phones running Android 6.0, you need to go to the Developer options setting.
Tap Developer options > Running services to see the running apps list.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?