HTC Desire 826 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Why doesn't the screen rotate when I turn the phone sideways?

If the screen doesn't rotate when you turn it sideways, make sure that the Auto-rotate screen option is selected in Settings > Display & gestures (or Display, gestures & buttons).
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?