HTC Desire 826 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Finding places in HTC Car

  1. In HTC Car, tap Navigation.
  2. To search for a place, tap and enter a location in the search box.
  3. To look up a previously searched for place, tap Previous.
  4. To get directions for an upcoming event in Calendar, tap Appointments and then tap an upcoming appointment.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?