HTC Desire 826 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

How do I switch to drive mode?

If you have the HTC Car Kit, mount your phone on the cradle and the Car app will instantly launch. You can also switch to car mode by manually opening the Car app.
Note: Some phones may not have the HTC Car app preinstalled. You can download and install the app from Google Play.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?