HTC Desire 826 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

What can I do if I forgot my Google Account password?

If you've forgotten your Google Account password, you can try to recover it through the Google website.
On your phone or computer web browser, go to www.google.com/accounts/recovery. Follow the instructions on the screen to reset your password.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?