HTC U Play‎

Szkolenia

< < Menu

Twoja lista kontaktów

Aplikacja Kontakty wyświetla wszystkie kontakty z telefonu HTC U Play i z kont online, w których użytkownik jest zalogowany. Za pomocą aplikacji Kontakty można w łatwy sposób zarządzać komunikacją z ważnymi osobami.
 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Kontakty.
 2. Na liście kontaktów można:
  • Wyświetlić swój profil i edytować swoje informacje kontaktowe.
  • Tworzyć, edytować, wyszukiwać lub wysyłać kontakty.
  • Stuknąć zdjęcie kontaktu, aby dowiedzieć się, jak można szybko skontaktować się z daną osobą.
  • Zobaczyć, gdy kontakt wysłał Ci nowe wiadomości.
Wskazówka: Aby posortować kontakty według imienia lub nazwiska, stuknij > Ustawienia > Sortuj kontakty według.

Konfiguracja profilu

Zapisz swoje dane kontaktowe, aby wysyłać je łatwo do innych osób.
 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Kontakty.
 2. Stuknij pozycję Mój profil.
 3. Stuknij polecenie Edytuj moją kartę kontaktów.
 4. Wpisz lub edytuj swoje imię i dane kontaktowe.
 5. Stuknij ikonę lub bieżące zdjęcie, aby zmienić zdjęcie kontaktu.
 6. Stuknij ikonę .

Filtrowanie listy kontaktów

W miarę wydłużania się listy kontaktów możesz wybrać konta kontaktów, które chcesz wyświetlić.
 1. Na karcie Kontakty stuknij Książka telefoniczna.
 2. Wybierz konta zawierające kontakty, które chcesz wyświetlić.
 3. Naciśnij przycisk .

Wyszukiwanie kontaktów

Wyszukuj kontakty zapisane w telefonie HTC U Play, firmowej książce kontaktów, jeśli masz konto Exchange ActiveSync lub w sieciach społecznościowych, w których się zalogowano.
 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Kontakty.
 2. Na karcie Kontakty możesz:
  • Wyszukiwać osoby na liście kontaktów. Stuknij ikonę , a następnie wprowadź kilka pierwszych liter imienia lub nazwiska kontaktu w polu Wyszukaj kontakt.
  • Wyszukiwać kontakty w firmowej książce kontaktów. Stuknij ikonę , wprowadź kilka pierwszych liter imienia lub nazwiska kontaktu w polu Wyszukaj kontakt, a następnie stuknij pozycję Wyszukiwanie kontaktów w firmowej książce kontaktów.
Wskazówka: Poza wyszukiwaniem kontaktu przy użyciu imienia i nazwiska do wyszukiwania można także użyć adresu e-mail kontaktu lub nazwy firmy. Na karcie Kontakty stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Przeszukaj kontakty według, a następnie wybierz kryterium wyszukiwania.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?