HTC U Play‎

Szkolenia

< < Menu

Pierwsza konfiguracja HTC U Play

Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC U Play — lub po przywróceniu ustawień fabrycznych — wyświetlony zostanie monit o konfigurację urządzenia.
Wskazówka: Przed wybraniem języka można włączyć aplikację TalkBack umożliwiającą nawigację z odtwarzanymi komentarzami głosowymi. Naciśnij i przytrzymaj ekran dwoma palcami, aż usłyszysz komunikat z informacją o włączeniu trybu ułatwień dostępu.
Przejdź przez etapy konfiguracji w urządzeniu, aby wybrać połączenie internetowe, zalogować się do konta Google, skonfigurować funkcje ochrony urządzenia dla telefonu HTC U Play itd.
Skorzystaj z usługi Usługa Kopia zapasowa Android, jeśli została ona użyta do utworzenia kopii zapasowej zawartości poprzedniego telefonu. Na ekranie z pytaniem o urządzenie, z którego zawartość ma zostać przywrócona, stuknij nazwę modelu poprzedniego telefonu. Stuknij w celu wybrania rodzaju danych do przywrócenia, a następnie stuknij pozycję Przywróć, aby kontynuować.

W przeciwnym razie stuknij pozycję Nie przywracaj.

W celu przeniesienia ze starego telefonu zawartości, takiej jak pliki multimedialne i dane, należy zapoznać się z częścią Sposoby przenoszenia zawartości z poprzedniego telefonu.
Uwaga: Niektóre funkcje, które wymagają połączenia z Internetem, np. usługi związane z lokalizacją oraz autosynchronizacja kont online, mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. W celu uniknięcia opłat za dane, funkcje te należy wyłączyć w pozycji Ustawienia. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących usług lokalizacji sprawdź część Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?