HTC U Play‎

Szkolenia

< < Menu

Powiadomienia

Powiadomień LED

Notification LED świeci się:
 • Ciągłe zielone światło wskazuje, że telefon HTC U Play jest podłączony do adaptera zasilania lub do komputera oraz, że bateria jest całkowicie naładowana.
 • Migającym zielonym światłem, kiedy w telefonie znajduje się oczekujące powiadomienie.
 • Ciągłym pomarańczowym światłem, gdy akumulator jest ładowany.
 • Migającym pomarańczowym światłem, gdy poziom naładowania akumulatora jest bardzo niski.

Wybór warunków zapalania diody LED powiadomień

Można zmienić warunki zapalania diody LED oraz aplikacje, które będą powodowały jej zapalenie po pojawieniu się nowego powiadomienia.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Dźwięk i powiadomienia.
 2. W obszarze Powiadomienia stuknij pozycję Dioda LED lampy błyskowej do powiadomień. Wybierz, czy dioda LED ma być włączana zawsze czy tylko przy wyłączonym ekranie.
 3. Stuknij pozycję Zarządzaj powiadomieniami LED. Wybierz powiadomienia aplikacji, przy których dioda LED ma być zapalana.
Wskazówka: W przypadku innych aplikacji sprawdź ich ustawienia, aby dowiedzieć się, czy dostępna jest opcja zapalania diody LED.

Panel powiadomień

Ikony powiadomień informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach kalendarzowych, alarmach oraz trwających czynnościach, np. pobieraniu plików.
Po wyświetleniu ikon powiadomień otwórz panel powiadomień, aby sprawdzić szczegóły otrzymanych powiadomień.
Aby otworzyć panel powiadomień, przesuń palcem po ekranie z góry na dół.
 • Niektóre powiadomienia umożliwiają wykonanie natychmiastowej akcji. Na przykład, stuknij pominięte powiadomienie o połączeniu, aby powrócić do połączenia lub odpowiedzieć na wiadomość tekstową.
 • Stuknij ikonę powiadomień po lewej stronie, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
 • Aby odrzucić tylko jedno powiadomienie na liście, przeciągnij je w lewo lub w prawo. Aby odrzucić wszystkie nietrwałe powiadomienia, stuknij ikonę .
W przypadku wyświetlenia kilku powiadomień możesz przewinąć ekran listy, aby zobaczyć je wszystkie.
Uwaga: Można wybrać, które powiadomienia aplikacji mają być otrzymywane. Patrz część Zarządzanie powiadomieniami aplikacji.

Zarządzanie powiadomieniami aplikacji

Można ustawić priorytet, czułość itp.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Dźwięk i powiadomienia.
 2. Stuknij pozycję Zarządzaj powiadomieniami aplikacji, a następnie stuknij aplikację w celu konfiguracji.

  Możesz także nacisnąć i przytrzymać powiadomienie w panelu powiadomień, a następnie stuknąć ikonę .

 3. Stuknij przełącznik Wł./wył. obok opcji, którą chcesz przełączyć.
Ustawienia powiadomień aplikacji mają zastosowanie dla powiadomień w panelu Powiadomienia i na ekranie blokady.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?