HTC U Play‎

Szkolenia

< < Menu

Skaner linii papilarnych

Odcisk palca umożliwia szybkie wznowienie działania i odblokowanie telefonu HTC U Play. Można wprowadzić maksymalnie 5 odcisków palców.

Podczas konfigurowania i używania skanera linii papilarnych należy stosować się do poniższych wskazówek:

 • Palec oraz skaner linii papilarnych powinny być suche i czyste.
 • Zeskanować należy całą opuszkę palca, łącznie z bokami i czubkiem.
 • Podczas rejestrowania odcisku palec należy przyłożyć do skanera do momentu pojawienia się wibracji.
 • Skaner linii papilarnych zapewnia wykrywanie w zakresie 360° — w celu włączenia ekranu lub odblokowania telefonu HTC U Play zarejestrowany palec można przyłożyć do skanera pod dowolnym kątem.
Uwaga: Ustawienie skanera linii papilarnych jako funkcji odblokowywania telefonu HTC U Play może się nie udać w przypadku zalogowania się do konta Exchange ActiveSync, które wymaga ustawienia innej metody odblokowywania ekranu (takiej jak hasło). Skontaktuj się z administratorem serwera Exchange w celu sprawdzenia, czy konto Exchange ActiveSync obsługuje skaner linii papilarnych.

Dodawanie odcisku palca po raz pierwszy

 1. Na Ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Skaner odcisku palca.
 2. Stuknij Dodaj odcisk palca.

  Jeśli nie ustawiono jeszcze wzoru odblokowania ekranu, kodu PIN lub hasła, wyświetlony zostanie monit o skonfigurowanie jednego z tych elementów. Patrz część Ustawianie blokady ekranu.

 3. Stuknij kolejno pozycje Rozpocznij.
 4. Wybierz palec i przyłóż go do skanera do momentu pojawienia się wibracji, a następnie unieś palec.
 5. Przyłóż palec do skanera kilka razy do momentu pomyślnego zarejestrowania odcisku. Najlepszy wynik można uzyskać, przykładając palec do skanera za każdym razem pod tym samym kątem.
 6. Po pomyślnym zarejestrowaniu odcisku palca stuknij pozycję Gotowe.
Można teraz wznawiać działanie i odblokowywać telefon HTC U Play za pomocą odcisku palca.
Ostrzeżenie: Jeśli rozpoznanie palca nie powiedzie się pięć razy z rzędu, konieczne będzie wprowadzenie awaryjnego wzoru, kodu PIN lub hasła blokady ekranu. Po kolejnych 10 nieudanych próbach dane telefonu HTC U Play zostaną usunięte.

Dodawanie, usuwanie lub edycja odcisków palców

 1. Na Ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Skaner odcisku palca.
 2. Wprowadź wzór, kod PIN lub hasło.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Stuknij pozycję Dodaj odcisk palca, aby dodać kolejny odcisk palca.
  • Stuknij zarejestrowany odcisk palca, aby zmienić jego nazwę lub go usunąć.
  • Stuknij pozycję Resetuj skaner linii papilarnych, aby usunąć wszystkie zarejestrowane odciski palców.
  • Wybierz opcję Przywróć ekran, aby stuknięcie skanera linii papilarnych powodowało wznowienie i odblokowanie ekranu.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?