HTC U Play‎

Szkolenia

< < Menu

Wykonywanie panoramicznego selfie o bardzo szerokim kadrze

Aby móc uchwycić na zdjęciu więcej znajomych lub szerszą scenę, należy ustawić dla trybu Panorama Selfie opcję Najszersze w celu połączenia pięciu, a nie trzech zdjęć.
Ważne: Niektóre funkcje aparatu, takie jak powiększanie/zmniejszanie, nie są dostępne w trybie Panorama Selfie.
 1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
 2. Przełącz do trybu Panorama Selfie. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania.
 3. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
 4. Stuknij w celu przełączenia do .
 5. Przytrzymaj telefon na poziomie twarzy w orientacji pionowej.
 6. Aby wykonać centralne zdjęcie, stuknij .
 7. Trzymając stabilnie telefon, obróć go powoli w lewo lub w prawo wzdłuż osi urządzenia do momentu, aż białe pole przechwytywania przesunie się do panelu bocznego nakładki zdjęcia panoramicznego.

  Pole przechwytywania zmieni kolor na zielony, a zarejestrowaniu zdjęcia towarzyszyć będzie dźwięk migawki. Po wykonaniu drugiego zdjęcia nakładka zdjęcia panoramicznego stanie się szersza.

 8. Kontynuuj powolne obracanie telefonu w lewo lub w prawo do momentu wypełnienia całej nakładki zdjęcia panoramicznego kolejnymi ujęciami.

  W celu uzyskania najlepszych rezultatów wykonaj zdjęcia zgodnie z kolejnością wskazaną na poniższym rysunku.Aparat połączy kadry w jedno zdjęcie.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?