HTC U Play‎

Szkolenia

< < Menu

Tryb ekstremalnego oszczędzania energii

W okresach, gdy nie musisz zbyt często korzystać z telefonu, włącz Tryb bardzo wydajnego oszczędzania energii, aby wydłużyć czas pracy baterii. W trybie tym czas gotowości może trwać dłużej niż zwykle i można korzystać tylko z najbardziej podstawowych funkcji, takich jak połączenia telefoniczne, obsługa wiadomości tekstowych i poczty e-mail.
  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
  2. Stuknij Zasilanie.
  3. Stuknij przełącznik Wł./wył. pozycji Tryb bardzo wydajnego oszczędzania energii, aby włączyć lub wyłączyć ten tryb.

    Aby ustawić moment automatycznego uaktywniania tego trybu, stuknij pozycję Tryb ekstremalnego oszczędzania energii, zaznacz opcję Włączaj automatycznie tryb ekstremalnego oszczędzania energii, a następnie wybierz poziom naładowania baterii.

W obszarze Więcej informacji stuknij pozycję Dowiedz się więcej w celu wyświetlenia szczegółowych informacji o maksymalizacji czasu pracy baterii w trybie ekstremalnego oszczędzania energii.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?