HTC U Play‎

Szkolenia

< < Menu

Jasność ekranu

  1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Ekran i gesty lub Ekran, gesty i przyciski.
  2. Stuknij pozycję Poziom jasności.
  3. Po zaznaczeniu opcji Autom. jasność przeciągnij suwak w celu ustawienia maksymalnego poziomu jasności. W ten sposób ustawiony zostanie limit jasności ekranu po zaznaczeniu opcji Autom. jasność.
  4. Aby ręcznie ustawić jasność, usuń zaznaczenie opcji Autom. jasność, a następnie przeciągnij suwak jasności w lewo, aby zmniejszyć lub w prawo, aby zwiększyć jasność ekranu.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?