HTC U Play‎

Szkolenia

< < Menu

Karta nano SIM

Można używać standardowych kart nano SIM. Zmodyfikowana karta, która jest grubsza od standardowej karty nano SIM, nie będzie odpowiednio dopasowana do tacy i może spowodować uszkodzenie gniazda karty.
Image warning against using a modified SIM card.

Wkładanie karty nano SIM

 1. Przytrzymaj telefon wyświetlaczem do góry.
 2. Włóż dostarczone z telefonem narzędzie do wysuwania tacy (lub mały zagięty spinacz) do otworu do wysuwania tacy na kartę.
 3. Wciśnij jego końcówkę maksymalnie do otworu, aż taca na kartę zostanie wysunięta, a następnie wyciągnij tacę.
 4. Wykonaj poniższe czynności w celu umieszczenia karty nano SIM na tacy:
  • Model z jedną kartą SIM: Umieść kartę nano SIM, złotymi stykami skierowanymi do dołu, w uchwycie karty SIM na tacy. Wyrównaj odpowiednio ścięty róg z wycięciem w uchwycie.

   Umieść kartę microSD w uchwycie karty SD na tacy. Patrz część Wkładanie karty microSD.

  • Model z dwoma kartami SIM: Umieść karty nano SIM, złotymi stykami skierowanymi do dołu, w uchwytach karty SIM 1 i SIM 2 na tacy. Wyrównaj odpowiednio ścięte rogi z wycięciami w uchwytach.
   Uwaga: Model z dwoma kartami SIM:
   • Domyślnie karta SIM 1 łączy się z siecią 4G LTE/3G, a karta SIM 2 z siecią 3G/2G. Informacje na temat ustawiania preferowanej karty do połączeń z siecią 4G LTE można znaleźć w części Zarządzanie kartami nano SIM za pomocą pozycji Obsługa dwóch sieci.
   • Jeden z uchwytów na tacy ma oznaczenie SIM 2 i SD. Można do niego włożyć drugą kartę nano SIM lub kartę microSD. Nie można włożyć jednocześnie dwóch tych kart.
 5. Podczas ponownego wkładania tacy skieruj ją do góry, tak aby karty z niej nie wypadły. Przytrzymaj między palcami zewnętrzny uchwyt na tacy, a następnie wsuń równomiernie tacę do końca gniazda.

  Model z dwoma kartami SIM:

 6. Naciśnij osłonę przymocowaną do tacy w celu jej dokładnego zamknięcia.

Wyjmowanie karty nano SIM

Ważne: Przed wyjęciem karty, telefon HTC U Play należy wyłączyć.
 1. Przytrzymaj telefon wyświetlaczem do góry.
 2. Włóż narzędzie do wysuwania tacy lub mały zagięty spinacz do otworu do wysuwania tacy.
 3. Wciśnij jego końcówkę maksymalnie do otworu, aż wysunie się taca na kartę.
 4. Wyciągnij tacę, a następnie wyjmij kartę nano SIM.
 5. Aby ponownie włożyć tacę na kartę, wyrównaj ją najpierw z gniazdem, a następnie wsuń do końca.
 6. Naciśnij osłonę przymocowaną do tacy w celu jej dokładnego zamknięcia.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?