HTC U Play‎

Szkolenia

< < Menu

Przypisywanie kodu PIN do karty nano SIM

Kartę nano SIM można zabezpieczyć poprzez przypisanie do niej kodu PIN (ang. Personal Identification Number; Osobisty numer identyfikacyjny).
Ważne: Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji domyślny kod PIN dostarczony przez usługodawcę.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Zabezpieczenia.
 2. W zależności od modelu telefonu wykonaj poniższe czynności:
  • Model z jedną kartą SIM: Stuknij kolejno pozycje Skonfiguruj blokadę karty SIM.
  • Model z dwoma kartami SIM: Wybierz kartę, do której nowy kod PIN ma zostać przypisany.
 3. Wybierz zablokowanie karty, wprowadź domyślny kod PIN karty, a następnie stuknij przycisk OK.
 4. Aby zmienić kod PIN karty, dotknij opcję Zmień kod PIN do karty SIM.

Przywracanie zablokowanej karty nano SIM

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN więcej razy niż pozwala na to ustalony limit, karta zostanie „zablokowana (PUK)”.

Aby przywrócić dostęp do telefonu HTC U Play, konieczny jest kod PUK (ang. Pin Unlock Key; Klucz odblokowujący kod PIN). Pomoc w związku z tym kodem uzyskasz u operatora sieci.

 1. Na ekranie wybierania połączenia wpisz kod PUK, a następnie stuknij Dalej.
 2. Wpisz nowy kod PIN, którego chcesz używać i stuknij Dalej.
 3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie stuknij OK.
Powiązane poradniki
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?